1 2 3 4 5

1% podatku KRS 0000349426 Bez wahania przekażcie 1% Waszego podatku dla polskiej Szkoły im. Jana Pawła II w Jacmel.

7 rocznica trzęsienia ziemi na Haiti 12 stycznia 2017 roku mija siódma smutna rocznica tragicznego trzęsienia ziemi na Haiti. Wówczas zginęło wielu niewinnych ludzi.

Creamy dzieciom :) Firma Creamy Creative Cosmetics postanowiła wesprzeć dzieci ze szkoły Jana Pawła II w Jacmel.

Nagroda uznania za wybitny projekt infrastruktury publicznej Nasi architekci: Marta Niedbalec i Maciej Siuda odebrali nagrodę dla całego zespołu BALON (Medellin w Kolumbia) zostali oni wyróżnieni nagrodą Holocim Awards 2014 za projekt szkoły na Haiti!

Przekaż 1% podatku KRS 0000349426 Poznaj twarze naszych dzieci! Przyszli uczniowie szkoły Jana Pawła II w Jacmel tymczasem bawią się w prowizorycznej szkole.


zamknij

Wyniki wyszukiwania


Sprawozdania

11.03.2011

Sprawozdanie z wyniku zbiórki publicznej i sposobie wydatkowania ofiar

Sprawozdanie z wyniku zbiórki publicznej i sposobie wydatkowania ofiar w ramach zbiórki publicznej przeprowadzonej przez Fundację Polska – Haiti w siedzibą ul. Filtrowa 36, 02-032 Warszawa, na podstawie decyzji nr 4/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zbiórka publiczna przeprowadzona we współpracy z Alior Bank rozpoczęła się w dniu 17 stycznia 2011 r., a zakończyła w dniu 14 lutego 2011 r. Została przeprowadzona w formie dobrowolnych wpłat na specjalnie do tego celu wyznaczone konto nr.

55 2490 0005 0000 4530 6560 4363 w Alior Banku.

Do dnia 14 lutego w ramach zbiórki publicznej zebrano łącznie 12 984,76 PLN.

Środki pozyskane w ramach przeprowadzonej zbiórki publicznej zostaną przeznaczone na wyposażenie w laboratorium komputerowe, poprzez zakup komputerów wraz z oprogramowaniem i łączami internetowymi, serwerów, drukarek i fotokopiarek, wyposażenie w generatory prądu, wyposażenie sal w sprzęty ławki, krzesła i stoliki oraz przeszkolenie personelu, szkoły Sióstr Franciszkanek w Port Au Prince.

Zbiórka publiczna przeprowadzona we współpracy z Alior Bank wygenerowała koszty w następującej wysokości:

Połączenia telefoniczne i opłaty internetowe: 309,02 PLN

Serdecznie dziękujemy za przekazane wsparcie.

Zespół Fundacji Polska - Haiti