1 2 3 4 5

1% podatku KRS 0000349426 Bez wahania przekażcie 1% Waszego podatku dla polskiej Szkoły im. Jana Pawła II w Jacmel.

7 rocznica trzęsienia ziemi na Haiti 12 stycznia 2017 roku mija siódma smutna rocznica tragicznego trzęsienia ziemi na Haiti. Wówczas zginęło wielu niewinnych ludzi.

Creamy dzieciom :) Firma Creamy Creative Cosmetics postanowiła wesprzeć dzieci ze szkoły Jana Pawła II w Jacmel.

Nagroda uznania za wybitny projekt infrastruktury publicznej Nasi architekci: Marta Niedbalec i Maciej Siuda odebrali nagrodę dla całego zespołu BALON (Medellin w Kolumbia) zostali oni wyróżnieni nagrodą Holocim Awards 2014 za projekt szkoły na Haiti!

Przekaż 1% podatku KRS 0000349426 Poznaj twarze naszych dzieci! Przyszli uczniowie szkoły Jana Pawła II w Jacmel tymczasem bawią się w prowizorycznej szkole.


zamknij

Wyniki wyszukiwania


Informacje Ogólne

28.09.2010

Gospodarka kraju:

Haiti jest najbiedniejszym krajem na półkuli zachodniej. Pod względem rozwoju, jest jej bliżej do państw Afryki Subsaharyjskiej niż własnych sąsiadów z Ameryki Środkowe. 80 proc. ludzi żyje poniżej progu ubóstwa, bez stałego zatrudnienia. Dwie trzecie Haitańczyków utrzymuje się z rolnictwa, przy czym większość to małe gospodarstwa przydomowe. Haiti nie przyciąga inwestycji zagranicznych, czego powodem jest brak poczucia bezpieczeństwa biznesowego, słaba infrastruktura i słabo rozwinięta branża handlowa.

Powierzchnia:
27,750 km2 (pod względem wielkości 147. kraj świata)

Granice lądowe:
360 km (z Republiką Dominikany)

Linia brzegowa:
1,771 km

Liczba mieszkańców:
9 mln
Szacunki odzwierciedlają skutki dodatkowej śmiertelności z powodu AIDS

Średnia wieku:
Ogółem: 20,2 lata
Mężczyźni: 19,8 lat
Kobiety: 20,7 lat

PKB (wg parytetu siły nabywczej):
11,9 mld dol. (2009) – 143. miejsce na świecie
11,7 mld dol. (2008)
11,5 mld dol. (2007)

Wzrost gospodarczy:
+2 proc. (2009)
+1,3 proc. (2008)
+3,4 proc. (2007)

PKB na mieszkańca:
1300 dol. (2009) – 203. miejsce na świecie
1300 dol. (2008)
1300 dol. (2007)

Udział poszczególnych sektorów w PKB:
28 proc. – rolnictwo
20 proc. – przemysł

Budżet centralny:
Wpływy: 960,6 mln dol.
Wydatki: 1,186 mln dol.

Rolnictwo – produkcja:
Kawa, kakao, trzcina cukrowa, ryż, kukurydza, sorgo, produkty drzewne

Przemysł – produkcja:
Rafinacja cukru, tekstylia, cement, montaż oświetlenia z części importowanych

Źródło: CIA Factbook