1 2 3 4 5

1% podatku KRS 0000349426 Bez wahania przekażcie 1% Waszego podatku dla polskiej Szkoły im. Jana Pawła II w Jacmel.

7 rocznica trzęsienia ziemi na Haiti 12 stycznia 2017 roku mija siódma smutna rocznica tragicznego trzęsienia ziemi na Haiti. Wówczas zginęło wielu niewinnych ludzi.

Creamy dzieciom :) Firma Creamy Creative Cosmetics postanowiła wesprzeć dzieci ze szkoły Jana Pawła II w Jacmel.

Nagroda uznania za wybitny projekt infrastruktury publicznej Nasi architekci: Marta Niedbalec i Maciej Siuda odebrali nagrodę dla całego zespołu BALON (Medellin w Kolumbia) zostali oni wyróżnieni nagrodą Holocim Awards 2014 za projekt szkoły na Haiti!

Przekaż 1% podatku KRS 0000349426 Poznaj twarze naszych dzieci! Przyszli uczniowie szkoły Jana Pawła II w Jacmel tymczasem bawią się w prowizorycznej szkole.


zamknij

Wyniki wyszukiwania


Ludzie Fundacji

28.09.2010

Rada Fundacji

 
Jerzy Koźmiński Jerzy Koźmiński

Dyplomata i urzędnik państwowy, były ambasador RP w USA i wiceminister spraw zagranicznych.

Ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki.

W 1989 został pracownikiem Urzędu Rady Ministrów. Był dyrektorem generalnym i następnie podsekretarzem stanu w URM. Współpracował w tym czasie z Leszkiem Balcerowiczem, zajmując się koordynacją zespołu pracującego nad pakietem reform gospodarczo-ustrojowych. Był organizatorem zespołów doradczych premier Hanny Suchockiej. Od 1993 do 1994 zajmował stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

W latach 1994–2000 sprawował urząd ambasadora RP w Waszyngtonie. W okresie pełnienia przez niego tej funkcji prowadzone były (także z udziałem Jerzego Koźmińskiego) negocjacje nad akcesem do NATO, zakończone przystąpieniem Polski do Paktu Północnoatlantyckiego w 1999.

Od 2000 jest prezesem zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, mającej na celu wspieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego, upowszechniania demokracji i gospodarki rynkowej.
Wyróżniony m.in. Nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego i Medalem Fundacji Kościuszkowskiej. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, litewskim Orderem Wielkiego Księcia Giedymina 


Michał Kleiber 2prof. dr hab. Michał Kleiber

Doradca Społeczny Prezydenta RP


Urodził się 1946 roku w Warszawie. Członek rzeczywisty PAN – specjalista w zakresie zastosowań nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie. Zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki, zagadnieniami informatyzacji administracji oraz problematyką współpracy międzynarodowej. Absolwent Wydziałów Inżynierii Lądowej na Politechnice Warszawskiej oraz Matematyki, Informatyki i Mechaniki na Uniwersytecie Warszawskim.  

 
W latach 1995-2001 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, w którym od 1986 roku kieruje Zakładem Metod Komputerowych. Wykładał i prowadził badania na wielu uczelniach w kraju i zagranicą, w tym w trakcie długoterminowych pobytów na Uniwersytetach w Stuttgarcie i Darmstadt (RFN), Berkeley (Kalifornia, USA) i Tokio (Japonia). Przez wiele lat wykładał na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Prof. Michał Kleiber jest autorem bądź współautorem ponad 240 prac naukowych oraz 7 książek opublikowanych w wydawnictwach o światowej renomie. Jest członkiem rad redakcyjnych kilkunastu międzynarodowych czasopism naukowych, w tym redaktorem naczelnym jednego z najbardziej znanych w świecie czasopism z
zakresu modelowania i symulacji komputerowych. Jest także uznanym popularyzatorem nauki – zasiada m.in. w radzie naukowej czasopisma popularno-naukowego Wiedza i Życie. Jest laureatem licznych nagród, w tym najbardziej prestiżowej krajowej nagrody naukowej przyznawanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Medalem Królestwa Belgii za osiągnięcia innowacyjne. Jest doktorem honoris causa uczelni w Lublinie, Krakowie, Darmstadt (RFN) i Mons (Belgia). Został także wybrany członkiem zagranicznym Austriackiej Akademii Nauk oraz Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk.

W latach 1998 – 2001 reprezentował Polskę w Radzie Gubernatorów Centrum Badawczego UE oraz był polskim delegatem do Komitetu Sterującego „Zrównoważony wzrost” w ramach V Programu Ramowego UE. W latach 2001 – 2005 był Ministrem Nauki i Informatyzacji oraz przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych. W latach 2002 – 2005 był przewodniczącym Komitetu ds. Umów Offsetowych. W roku 2005 prof. Kleiber został wybrany członkiem Europejskiej Rady Nauki oraz prezesem organizacji European Materials Forum. Jest członkiem Rady Programowej Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej. 14 grudnia 2006 r. wybrany został nowym prezesem Polskiej Akademii Nauk.


Andrzej Arendarski Andrzej Arendarski

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej


Doktor nauk humanistycznych, współzałożyciel i prezes Krajowej Izby Gospodarczej od chwili jej powstania. Pod jego kierownictwem KIG zdobyła powszechny autorytet i stała się autentycznym reprezentantem środowisk gospodarczych zrzeszając 130 organizacji, a poprzez nie kilkaset tysięcy firm.

Jest także Przewodniczącym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw. Przewodniczy Komitetowi Polskiej Nagrody Jakości, jury Konkursu Mister i Junior Eksportu. 1 stycznia 2008 r. objął stanowisko Wiceprezesa EUROCHAMBRES – Stowarzyszenia Europejskich Izb Przemysłowo-Handlowych z siedzibą w Brukseli, czym umocnił pozycję polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej.

W latach 2002 - 2003 jako prezes Tel-Energo S.A. oraz NOM Sp. z o.o. działał na rzecz liberalizacji polskiego rynku telekomunikacyjnego. W 1992 r. został powołany nas stanowisko Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w rządzie Hanny Suchockiej. W latach 1989-1993 r. był posłem na Sejm RP. W latach osiemdziesiątych działał strukturach demokratycznej opozycji (działał w niezależnych strukturach oświatowych i wydawniczych, a także współtworzył Towarzystwo Gospodarcze w Warszawie oraz Akcję Gospodarczą).


Ekspert ekonomiczny i działacz gospodarczy. Jest członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, których celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego. Jest wykładowcą uniwersyteckim i autorem licznych publikacji na łamach wielu opiniotwórczych tytułów. Teorię potrafi łączyć z praktyką. Cieszy się szacunkiem wielu osobistości życia ekonomicznego i politycznego, zarówno w kraju jak i za granicą. Jest odznaczony wieloma wysokimi odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi, m. in. Krzyżem Komandorskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także Orderem Uśmiechu. Jest żonaty, ma córkę i trzech synów.    


Jarosław Kurski Jarosław Kurski

Pierwszy zastępca redaktora naczelnego w Gazecie Wyborczej

Pracę w "Gazecie" rozpoczął pod koniec 1991 roku, od początku jako publicysta w dziale Opinii i Gazety Świątecznej. W styczniu 2007 roku objął stanowisko zastępcy redaktora naczelnego "Gazety".

W czasach PRL działał w opozycji demokratycznej. Należał do Ruchu Młodej Polski, publikował w prasie podziemnej. Redagował "Biuletyn Informacyjny Solidarności". W 1988 roku został korespondentem hiszpańskiej agencji EFE, pracował w "Tygodniku Gdańskim". W latach 1989-90 był rzecznikiem prasowym Lecha Wałęsy, zrezygnował gdy wybuchła "wojna na górze".

Jest autorem pierwszej biografii Kuriera z Warszawy - "Jan Nowak-Jeziorański", biografii Raymonda Arona "Pokój z widokiem na historię", a także książki o Lechu Wałęsie "Wódz".

Urodził się w 1963 roku. Ukończył prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Wojciech SobierajWojciech Sobieraj

Prezes


Wojciech Sobieraj od 2002 roku do 2006 roku był Wiceprezesem Zarządu Banku BPH SA, gdzie był odpowiedzialny za pion bankowości detalicznej. W okresie zatrudnienia w Banku BPH SA pełnił również funkcje Przewodniczącego Rad Nadzorczych Górnośląskiego Banku Gospodarczego SA oraz BPH Banku Hipotecznego SA. Wcześniej, w latach 1994-2002, był pracownikiem, menedżerem i partnerem

The Boston Consulting Group (BCG) w Bostonie, Londynie i Warszawie. Był jednym z twórców biura BCG w Warszawie, jednym z jego dyrektorów oraz pierwszym Polakiem-partnerem BCG. Był szefem pionu usług finansowych BCG w Europie Wschodniej, ekspertem w dziedzinie przejęć i połączeń oraz rynku płatności bankowych.

W latach 1991-1994 Wojciech Sobieraj był właścicielem firmy Central European Financial Group (analiza rynków kapitałowych Europy Wschodniej), zdobył licencję maklera na Wall Street oraz pracował jako asystent w departamencie finansów i operacji na New York University.